72 учители от област Разград бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Екипът на регионалния съвет на КНСБ за Разград съвместно с РУО-Разград и общинският координатор на СБУ  проведоха обучение на 72 класни ръководители по трудови и осигурителни права.

Обучението е част от Национална образователна кампания  „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката, като от стартирането ѝ през 2011 г. досега в област Разград са обучени над 1000 учители.

Целта на кампанията е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие. Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа.