Съветът за социално сътрудничество в НАП обсъди възможностите за ръст на възнагражденията

На 28 март в залата на ФНСДУО се проведе заседание на Съвета за социално сътрудничество (ССС) в Националната агенция за приходите (НАП). То бе в разширен състав – с участието на ръководствата на синдикалните организации от Националния синдикат на служителите в НАП (НСС-НАП) – ФНСДУО, Федерация ТУКОТ към КТ ”Подкрепа” и Независим синдикат на служителите от НАП.

Съобразно дневния ред бяха дискутирани основно въпроси, свързани с изоставащите нива на възнагражденията на служителите, възможностите за увеличение в зависимост от размера на бъдещия бюджет и други текущи проблеми.