121 учители от Варна бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Областният координатор на КНСБ в град Варна Анна Ковачева и експертите от регионалния съвет със съдействието на РУО-Варна проведоха обучение на 121 класни ръководители от областта.

То е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания за ученици – „Моето първо работно място“ на КНСБ и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие. Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа.