Проведе се Съвет за социално сътрудничество в НОИ

На 29 март в залата на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) се проведе заседание на Съвета за социално сътрудничество (ССС) в Националния осигурителен институт (НОИ). То бе в разширен състав – с участието на ръководствата на синдикалните организации от Синдиката на работещите в НОИ (СРНОИ) към федерацията и САС „Подкрепа“.

Дискутирани бяха основно въпроси, свързани с необходимостта от увеличение на възнагражденията на служителите поради инфлационните процеси, условията на труд, както и други текущи проблеми.