ФНСС участва в конференция за предизвикателствата и възможностите пред строителния сектор

Федерацията на независимите строителни синдикати взе активно участие в организираната от Камара на строителите и вестник „Строител“ конференция на тема „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“.

На конференцията присъстваха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ.

Ключово изказване на конференцията направи г-жа Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“.

Дискутирани бяха преспективите и възможностите за финансиране на строителния сектор през 2023 година и програмния период 2021-2027 г., както и наблолялата тема за бранша, свързана с подготовката на кадри и професионалната квалификация.

Инж. Илиян Терзиев, председател на КСБ откри конференцията, като изрази радостта си, че за втори пореден път КСБ организира успешно събитие с еврокомисар Габриел, посветено основна на предизвикателставата и възможностите в сферата на строителството, и по-специално на ролята на иновациите, новите технологии и уменията. Той коментира глобалните промени и в световен, и в европейски мащаб, които дадоха своето отражение и в строителния бранш, като важна част от икономиката на страната ни.

Коментирано бе и че браншът трябва да се справя освен с последиците от пандемията, войната, инфлацията, но и с ръста на цените на материали, енергоносители. Проблемът с индексацията на цените за компаниите е сред сериозните пред строителните фирми. Приета методика има по предложение на КСБ, но тя за момента остава само на хартия.

Председателят на КСБ инж. Терзиев засегна и темата свързана със зелената трансформация, повишаването на енергийната ефективност, на цифровизацията и дигитализацията на сектора, които са необратими. Приетите миналата седмица промени в Европейската директива за енергийните характеристики на сградите oопуска всички нови здания до 2028 година да бъдат с нулеви емисии. Предизвикателствата пред строителния бранш са свързани с изоставането като сектор, внедряващ високотехнологични решения и иновации, и драстичната липса на кадри, с която без сериозна ангажираност от страна на държавата секторът няма да се справи сам.

Кметът на София поздрави организаторите и сподели, че столицата е един от най-бързо развиващите се градове. Тя е концентрирала над половината от икономиката на страната ни, а само строителството заема 13%. Фандъкова подчерта, че за да има качествени ремонти, трябва да се влага в нови технологии. Продължава инвестирането в градска среда, като това е възможно, защото общината е успяла да запази финансова дисциплина.

Мария Габриел сподели, че строителният сектор е най-важен за европейската икономика, като 24.9 млн.души са част от него. Тя представи огромните възможности за включване н проекти и програми на европейско ниво и новата иновационна програма, която предоставя възможности за стимулиране на дълбоки иновации в сектора. Програмата е рамка, която да гарантира, че големите компании могат да работят със стартиращите и да мобилизира различни инвеститори. Амбицията е да има 100 регионални иновационни долини в ЕС. За целта е нужно сътрудничество между силни и слаби области с цел инвестиция. Предвиденият бюджет е 10 мрлд. евро.

Форумът бе изключително конструктивен с ясни и точни параметри, обхващащ най-важните проблеми и предизвикателства, стоящи пред строителния сектор. Само съвместната работа и готовността за сътрудничество съвместно с нашите представители в европейските институции, с министерствата, с местната власт, работодели и синдикати би била успешна, за да се запазят секторът и работещите в него.