Учители от Монтана бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ – Монтана проведе обучение на класни ръководители от областта по „Моето първо работно място“. С това завърши първият етап от Националната кампанията на КНСБ в партньорство със Синдиката на българските учители и МОН за учебната 2022 – 2023 г.

Предстои провеждането на втория етап от кампанията, в който зрелостниците от училищата на територията на област Монтана ще преминат обучение по „Трудови, социални и осигурителни права“.

Целта на кампанията е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие. Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа.