Регионалният съвет в Габрово проведе обучение по бюджетите

На  30 март Регионалният съвет на КНСБ – Габрово проведе обучение на тема „Общински бюджет и удължителен закон 2023 г.”. Лектор беше консултантът на президента на КНСБ по общинските бюджети Гинка Василева, която бе е била и дългогодишен регионален председател на синдиката в Добрич.

Участници в обучението бяха синдикални лидери от Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, които работят в общински администрации, образователни институции, здравеопазване, социални услуги и културни институти.

Основните теми, които представи Гинка Василева, бяха свързани със структурата и основните етапи на държавния и общинския бюджет, изразходването на средствата по функции и дейности и удължителния закон за 2023 г.

Срещата завърши с дискусия по специфични за отделните бюджетни дейности теми и въпроси, които засягат синдикалната дейност в отделните организации.