Учители от област Ямбол бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

В залата на Регионалния съвет на КНСБ в Ямбол бяха обучени учители от градовете Елхово, Стралджа и Ямбол по националната кампания “Моето първо работно място”, която се реализира съвместно със Синдиката на българските учители и МОН.

Регионалният съвет благодари за съдействието на РУО Ямбол.

Целта на кампанията е да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място като по този начин се улесни преходът от училище към пазара на труда и се стимулира успешната адаптация към пазара на труда.