130 учители от област Пазарджик бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място“

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ – Пазарджик проведе обучения на учители от областта по кампанията „Моето първо работно място“ в градовете Велинград, Ракитово, Септември, Пазарджик и Пещера.

Обученията са част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията “Моето първо работно място” е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.