Сключено бе допълнително споразумение към БКТД в “Напоителни системи”

Днес, 5 април, бе подписано ново допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор на работещите в “Напоителни системи” ЕАД, съобщиха от Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ.

С него се урежда изменение на чл. 35 от Раздел  “Социално-битово и културно обслужване”. Договорено е възнаграждението, което работодателят осигурява ежемесечно и целогодишно на всички работници и служители в дружеството, да се увеличи от досегашните 7 на 10 лева за отработен ден.

Новото споразумение е резултат от добрия социален диалог и упоритостта от страна на Браншовия синдикален съвет на “Напоителни системи” ЕАД. То влиза в сила от 1 май 2023 г.