Ученици от Смядово бяха запознати с трудовите им права

Областният координатор на КНСБ за Шумен Радостин Павлов проведe вчера информационно-образователна лекция по кампанията “Моето първо работно място” сред ученици от СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово.

В часа на класа дванадесетокласниците бяха запознати с нужните документи при започване на работа, със съдържанието на трудовия договор, правото им на отпуски и допълнителни плащания за труд, необходимите инструктажи, които трябва да се провеждат на работното място, работата в чужбина и всичко, свързано с трудовите правоотношения.