КНСБ – Габрово с втора среща с ученици в Дряново

Днес, 6 април, екипът на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово проведе втора среща с ученици в Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” в град Дряново. Тя е част от националната образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ, която се осъществява в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Младежите получиха знания както за елементите на трудовия договор, трудовото възнаграждение, работното време, почивките и отпуските, така и за това кой съблюдава и контролира спазването на трудовото законодателство в България.