161 учители от област Стара Загора бяха обучени по кампанията „Моето първо работно място“

Екипът на регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора обучи 161 учители в рамките на Национална образователна кампания „Моето първо работно място“. Те получиха знания по нова ключова компетентност – “Договаряне на трудови, социални и осигурителни права”.

Кампанията се провежда от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката и РУО.

Обучения се проведоха в градовете Стара Загора, Казанлък и Раднево. Лектори бяха Нина Димитрова и Петя Копанова от СБУ- Стара Загора.

Целта на кампанията “Моето първо работно място” е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие. Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред зрелостниците в часа на класа.

Представителите на регионалната структура на КНСБ предстои да се срещнат и с дванадесетокласниците от средните училища на Стара Загора, Раднево и Казанлък.