Нова синдикална организация бе учредена в Карнобат

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена днес в Карнобат в Центъра за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Решението за създаването ѝ бе взето на среща на служителите, организирана от Регионалния съвет на конфедерацията в Бургас.

На събранието присъстваха 7 служители. За председател на организацията бе избрана Велина Стоянова.

Със служителите бяха обсъдени и членството на новообразуваната СО във ВСК, спецификата на работа в Центъра, работното време и заплащането за труда.