Отчетно-изборна конференция на СБУ се проведе в Русе

Пламен Атанасов бе преизбран за областен координатор на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители в Русе.

Решението бе взето по време на VIII-та Отчетно-изборна конференция на структурата на СБУ.

На заседанието присъстваха д-р Росица Георгиева – началник на РУО-Русе, Боянка Димитрова – областен координатор на КНСБ за Русе, и социални партньори.

Боянка Димитрова връчи поздравителен адрес на Пламен Атанасов, както и почетна награда за висок професионализъм и цялостен принос към синдикалния живот, отдаденост, грижа и съпричастност към образователната общност в община Русе. Тя изказа благодарност от името на целия регионален съвет за дългогодишното сътрудничество, разбирателството и подкрепата, за приноса на Атанасов за развитието и разширяването ролята на синдиката като стожер на отстояване на права, солидарност и единност.