КТД бе подписан в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Смядово

Колективен трудов договор бе подписан в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 1 и 2 – Смядово.

Това е първият КТД за центъра, като синдикалната организация в него бе учредена в края на март.

Договорени бяха условията за синдикална дейност, професионалното развитие и квалификация, работното време, почивките и отпуските, трудовите възнаграждения, обезщетения и др. Заложени са по-големи размери на отпуските за синдикална дейност, за непушачи, отпуск за профилактични прегледи и други придобивки за синдикалните членове. Допълнителното заплащане за клас прослужено време стана 1%.

Областният координатор на КНСБ за Шумен Радостин Павлов изказва поздравления към директора на центъра Елка Кръстева, председателя на структурата Мерлин Мехмедова и кмета на общината г-жа Иванка Петрова за констуктивния социален диалог и разум в преговорния процес.