В Трявна бе подписан нов общински Колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване

Днес, 12 април, кметът на Община Трявна Силвия Кръстева и председателят на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ Веска Джурова подписаха нов общински Колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Трявна.

На събитието присъстваха областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова и експертът от регионалния офис на синдиката Цветомира Джепунова, които съдействаха за изготвянето на проекта и сключването на документа. От страна на Община Трявна взеха участие и директорът на финансовата дирекция и експертът „Човешки ресурси” в администрацията.

Съгласно новия колективен договор се запазват досегашните договорни параметри, които надграждат Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, отново е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск 30 работни дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни два работни дни платен годишен отпуск. Така, заедно с 12 дни за работа при специфични условия, медицинските сестри имат право общо на 38 дни платен годишен отпуск.

Както и досега, служителите ще имат право на СБКО в размер на три на сто от средствата за работни заплати, работно облекло и сто процента покриване на транспортните разходи по време на служебна заетост.

Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Трявна е валиден за две години, като се предвижда след приемане на държавен бюджет за 2023 г. да се проведат преговори за повишаване на основните заплати и социални придобивки на специалистите по здравни грижи, членове на КНСБ.