Росица Йонкова представи на форум в Габрово трудовата заетост на жените

Областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова представи днес, 18 април, темата „Женска трудова заетост в област Габрово от синдикална перспектива”. Това се случи по време на дискусионен форум „Преодоляване на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат”, организиран в Габрово от Фондация „Фридрих Еберт” и Институт за социална интеграция.

Росица Йонкова изнесе данни за заетите лица, коефициента на заетост и безработните лица, както и за разликите в заплащането по пол. Също така тя запозна участниците със синдикални практики от област Габрово, отнасящи се до равнопоставеността между мъжете и жените, включително и конкретни текстове от колективни трудови договори. На края на презентацията бяха представени инициативите на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, свързани с темата – информационната кампания и анкетно проучване за дискриминацията на работното място през 2018 г., „горещия телефон” за насилието и тормоза на работното място през 2021 г. и провеждащата се в момента анкета за стреса на работното място.

Събитието се проведе в Областна администрация Габрово и бе открито от областния управител Кристина Сидорова, ръководителя на проекта Александра Берданкова и представителя на Фондация „Фридрих Еберт” Калина Дренска.

Александра Берданкова говори за равнопоставеността на пазара на труда и политическия разговор, а директорът на основното училище в с. Рогош Виолета Христодулова представи темата „Образованието – ефективна политика срещу бедността и социалното изключване”. Двете дами са част от авторския колектив на книгата „Бедност и безработица при жените в България”, която бе представена в рамките на дискусията.