КНСБ-Монтана запозна ученици от региона с трудовите права и задължения

Екипът на регионалния съвет на КНСБ в Монтана осъществи поредица от срещи със зрелостници от пет училища в общините Георги Дамяново, Лом, Брусарци и Медковец.

Те са част от Националната образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ, която се осъществява в партньорство с Министерството на образованието и науката.

В часа на класа учениците бяха запознати с теми, свързани с трудовите и осигурителните правоотношения – трудов договор, начини за неговото прекратяване, трудово възнаграждение, работно време, почивки, отпуски, трудова дисциплина, видове обезщетения, работа в чужбина.