ЕКП: За да е справедлив зеленият преход, работниците трябва да могат да управляват промените

Индустриалните и социалните промени, свързани с амбициозните цели в областта на климата, трябва да бъдат придружени от нови права за европейските работници да предвиждат и управляват промените, за да се гарантира справедлив преход за всеки работник във всеки регион на Европа.

Това напомнят от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и IndustriAll Europe по повод решението на Европейския парламент по-рано през тази седмица за приемане на политическите споразумения, които са в основата на пакета Fit for 55 (“Готови за 55 г”).  Сред тях е и преразглеждане и разширяване на Схемата за търговия с емисии и Механизма за коригиране на границите на въглеродните емисии.

Пакетът Fit for 55 е основното средство за осъществяване на европейския “зелен курс” за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Това представлява сериозно предизвикателство за много сектори и техните работници. Ние подкрепяме целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., но настояваме това да стане чрез политики, които осигуряват справедлив преход за всички работници, посочват от ЕКП.

За да укрепим глобалната рамка за справяне с емисиите, се нуждаем от подходящо финансиране, а преразглеждането на целта за климата до 2030 г. да се превърне в конкретна и адекватна политическа рамка. Обхватът на Механизма за справедлив преход, който е ограничен до региони, силно зависими от въглища, торф, нефтени шисти и въглеродно интензивни индустрии, е тесен. Освен това той не предвижда подкрепа за други сектори, които ще бъдат засегнати от промените, като например транспорт, строителство, селско стопанство, туризъм и други отрасли, казват от ЕКП.

Европейската конфедерация призовава за приемане на правна рамка за справедлив преход като част от Европейската зелена сделка. Тя трябва да се основава на нови права на работниците за предвиждане и управление на промените и на социалния диалог, за да се даде възможност за детайлно картографиране и анализ на въздействието, което преходът ще окаже върху заетостта и уменията в различните държави, региони, сектори и дружества, включително върху подизпълнителите и веригите за създаване на стойност надолу по веригата.

Подобно детайлно картографиране би допълнило цялостната перспектива на предишните оценки на въздействието, направени от ЕК, и би предоставило необходимите знания за разработване на адекватни социални политики, както и на териториални и секторни пътища за справедлив преход, адаптирани към регионалните реалности. То би било полезно и за правилното наблюдение и оценка на прилагането на европейските политики за “зелена сделка” в бъдеще.

Единствено социално справедливият преход може да осигури обществената подкрепа, необходима за осъществяване на промените, категорични са от ЕКП.