33 години от учредяването на НСФЕБ

Честито навършване на 33 години от учредяването на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България!

Събитията през последната година поставиха бъдещето на енергетиката в страната пред редица трудности и неясноти. Основни приоритети пред Вас и Конфедерацията са  осъществяването на справедлив зелен преход, стабилността на сектора и запазването на работните места на трудещите се в него.

От учредяването си до днес НСФЕБ постигна много за защитата на работниците и служителите в отрасъла, на техните доходи, на безопасните и здравословни условия на труд, на правото на колективно трудово договаряне и на синдикално сдружаване. Заедно доказахме, че сме способни да превръщаме трудностите в победи.

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България бих искал да Ви благодаря за всеотдайната работа в името на нашата обща кауза.

Вярвам, че благодарение на професионализма и решителността Ви ще се преборим за справедлив преход, сигурно бъдеще и достоен живот за работещите в сектора.

Бъдете здрави!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  

Със синдикален поздрав,

Пламен Димитров

Президент на КНСБ