ФНСДУО подписа споразумение за сътрудничество с Министерството на правосъдието

Председателят на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации Кръстьо Боянов и министърът на правосъдието Крум Зарков подписаха днес поразумение за диалог и сътрудничество.

То е за държавните служители (по Закона за държавния служител) в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, членове на Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода към ФНСДУО.

Подписването на споразумение е предхождано от дългогодишни неуспешни преговори с предишни министри на правосъдието. Споразумението урежда сътрудничеството между министъра и синдиката при осъществяване на социалния диалог в МП и гарантиране на социалната сигурност. Сключва се за срок от две години и влиза в сила от днес, 21 април.