Лилия Петкова бе преизбрана за председател на Федерацията на търговията, кооперациите, туризма и услугите

Лилия Петкова бе единодушно преизбрана за председател на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. Това се случи по време на провелия се вчера, 20 април, в Равда Осми редовен конгрес на федерацията. За заместник-председател делегатите избраха Емилия Василева.

На събитието присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът Даниела Алексиева. Сред гостите бяха и председателят и зам.-председателят на ФНСС Цветелина Иванова и Цветелина Бикарска, както и областните координатори на Бургас Мая Сариева, на Варна – Анна Ковачева, на Пловдив – Боян Бойкински, на Габрово – Росица Йонкова, на Хасково – Веселин Тодоров, и др.

Пламен Димитров коментира пред делегатите на конгреса текущата политическа и икономическа ситуация в страната, като подчерта, че е невъзможно да се продължава без редовно правителство и без приет за настоящата година бюджет. Според него е възможна “необвързваща форма на управление”, която да може да се задържи поне до местните избори в страната.

По отношение на държавния бюджет той заяви, че “всички системи трябва да получат финансиране, така че да могат да функционират нормално”. Според него дали той ще се вмести в 3-процентен дефицит или не, не е важно, а това какви разходи ще бъдат предвидени. Сред тях е и увеличаването на минималната работна заплата на 850 лева, с цел нейният размер да се приближи до нужния от 1 януари 2024 г. – 940-950 лева. “В парламента вече има предложение формулата МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата да влезе в действие от 1 юли, а това означава точно 850 лева”.

“Битката трябва да продължи. Двугодишната официална инфлация трябва да бъде компенсирана. За съжаление, това няма как да се случи при основните стоки и услуги. Цените не намаляват, те продължават да нарастват, но по-бавно. Инфлацията при храните е 5% за последните два-три месеца. Тя само забавя своите темпове, но за да има спад на цените, трябва да има дефлация”, категоричен бе президентът на конфедерацията.

Димитров обясни, че 10-процентно увеличаване на заплатите за 2023 г. може да компенсира само тазгодишната инфлация. Но има сектори, в които това не е направено и за миналогодишната. “Ако преди две години заплатата ви е била 1000 лева, то през тази вече трябва да е поне 1300”, уточни той.

Сред акцентите в изказването на президента на КНСБ беше и защитата на правото на сдружаване и насърчаването на колективно трудово договаряне. “Трябва да се опитаме да подобрим нормативната рамка. В закона липсват текстове, няма ясни регламенти за заплащането на труда”. Той посочи, че предстоящото транспониране на Директивата за адекватните МРЗ и насърчаването на колективното трудово договаряне дава решение на тези въпроси.

“В няколко члена на директивата има ясни изисквания какво трябва да правят държавите членки, за насърчаване на синдикалното членство, а оттам и на колективното договаряне. В Наказателния кодекс следва да има промяна, с която да се криминализира нарушаването на правото на сдружаване. Директивата казва още, че само синдикални организации имат право да преговарят по заплатите. Така се дава гаранция, че който прави СО, няма да бъде уволнен”, обясни още Димитров.

Той уточни, че неизпълнението на директивата и плановете за насърчаване на колективното договаряне ще водят до спиране или загуба на европейски средства, което ще бъде и основният мотив на работодателите да участват в преговорите.

Консолидацията на секторите и ресурсите, синдикализацията и разширяването на колективното договаряне са основни цели пред синдикалната общност, заключи президентът на конфедерацията.

Той изказа своята благодарност на председателя на НСФТКТУ Лилия Петкова и на синдикалните председатели за успешната съвместна работа през годините, за отдадеността и постоянството. “Нашата кауза е благородна, нашата кауза е праведна”, обърна се към делегатите Димитров.

Лидерът на КНСБ връчи наградата “Синдикалист на годината” за 2022 г. на Гинка Владева. С наградата на името на проф. д-р Кръстьо Петков “За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” посмъртно бе отличен Янко Руйчев.