100 ученици от Гоце Делчев бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

100 ученици от НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев, бяха запознати с трудовите и осигурителните си права при започване на работа. Обучението проведе общинският координатор на КНСБ в града Димитрия Кирева.

То е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания за ученици от XII клас „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Зрелостниците бяха запознати с нужните документи при започване на работа, със съдържанието на трудовия договор, правото им на отпуски и допълнителни плащания за труд, необходимите инструктажи, които е редно да се провеждат на работното място, работата в чужбина и всичко, свързано с трудовите им правоотношения.

Целта на кампанията е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.