ФНСС гостува на професионална гимназия “Димитър Талев” в Гоце Делчев

Федерацията на независимите строителни синдикати в лицето на председателя ѝ инж. Цветелина Иванова и зам.-председателя Цветелина Бикарска бяха гости на Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в град Гоце Делчев.

Поканата бе от зам.-директора Елена Иванова със съдействието на Димитрия Кирева, общински координатор на КНСБ, по идея на Димитрия Хаджиева и eкипа от ученици, подготвящи училищното предаване „НПГ Podcast“ в професионалната гимназия. Целта на гостуването бе предстоящото стартиране на новата специалност за кандидатстване в училището – „Строителен техник“.

Разговорът в подкаста бе свързан с мястото на професията „Строителен техник“ в световен мащаб, причините за възникването ѝ, как и защо повечето ученици биха се припознали в нея, приложимостта на професията за региона, както и какви умения трябва да има съответния кандидат.

Инж. Цветелина Иванова разказа на учениците, че професията на строителния техник възниква през 19-ти век, когато индустриалната революция променя начина на строителство и изисква нов тип специализирани работници. С течение на времето, с развитието на технологиите и научните постижения, професията се развива и днес е необходима във всяка фаза на строителния процес – от проектирането и планирането до изпълнението и контрола на строителните проекти. Строителните техници играят важна роля в индустрията на строителството и са от голямо значение за развитието на икономиката на много държави. Друга причина за възникването на професията е стремежът към повишаване на стандартите за качество и безопасност на строителството.

Интересно за учениците бе да разберат, че първите технически кадри, обучени в България, завършват първия випуск с 30  техници – 21 строители и 9 земемери още през 1913-1914 г. Учебният план съдържал дълъг списък от дисциплини и дo 1928 г.  yчeбници пo cпeциaлнитe диcциплини е нямало, а oбyчeниeтo ce е вoдило нa зaпиcĸи, вoдeни в ĸлac.

От Цветелина Бикарска учениците разбаха, че професията на строителния техник може да бъде причислена към модерните професии, тъй като се развива бързо, в съответствие със съвременните технологии и иновации в сферата на строителството. В съвременния свят, където технологиите и автоматизацията играят все по-голяма роля, строителните техници са важен фактор за успешното изпълнение на строителни проекти.

Екипът на НПГ Podcast запозна ФНСС с проведена анкета сред ученици между 15 и 16 г., които правилно са асоциирали професията, както по отношение на извършваните дейности по организация, ръководство и контрол на изпълнението на строително-монтажни работи, така и във връзка с контактите и комуникацията, които осъществява строителния техник с архитекти, строителни инженери, инвеститори, екипи от работници и др. Отговорността на работещите тази професия е висока и включва изграждането на сгради, мостове, пътища, летища, язовири и други инфраструктурни обекти.

Председателят инж. Цветелина Иванова увери учениците, че за района на Гоце Делчев, професията строителен техник е от изключително значение за развитието на инфраструктурата и икономиката, тъй като в града има много строителни проекти, свързани с развитието на туризма, като например изграждане на хотели, курорти, магистрали, подобряване на вече съществуващата инфраструктура и други, също така и много проекти, свързани със земеделието, като една от основните икономически дейности в района.

В България всяка строителна фирма, без значение от нейната големина, е задължена да има назначено лице за техническо ръководство на строежите, следователно строителният техник има възможност да работи във всички държавни и частни фирми с дейности в областта на строителството.

Проблемът, свързан с недостига на квалифицирани кадри в строителния сектор, също бе засегнат, като строителният техник е една от най-дефицитните професии на пазара на труда по информация на строителните фирми, допълни Цветелина Бикарска.

Учениците, обучаващи се в специалността “Строителен техник”, имат множество възможности за участие в състезания, конкурси и учебна практика, като Национални и международни състезания за професионални умения (WorldSkills, EuroSkills и др.), конкурси за най-добра дипломна работа или проект, състезан с архитектурата и инженерните изчисления. Ежегодно се провежда състезание „Най-добър млад строител“, организирано от Националния център за професионално образование по поръчка на Министерството на образованието и науката, подкрепено от Камара на строителите в България. Друга инициатива, която се осъществява съвместно от МОН и Българската строителна камара, е изпълнението на проект „Ученически практики”, чрез която учениците могат да придобият практически умения и опит в работната среда на предприятията от строителния сектор.

Важна тема в разговора бяха и основните трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и каква е дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото кариерно развитие на учениците след завършване на училище.

„Срещата с такива млади, амбицирани, будни, пълни с енергия, знаещи и можещи ученици и окриляващи ги учители ни дава силата да вървим напред сигурни, че има шанс за едни бъдещи последователи на Колю Фичето“, сподели с инж. Цветелина Иванова.