МКП: Милиони умират всяка година заради работата си, правото на безопасен труд трябва да се прилага

Международната конфедерация на профсъюзите призовава за прилагане на практика на приетото от МОТ основно право за безопасна и здравословна работна среда.

Преди предстоящия на 28 април Международен ден в памет на работниците, загинали при трудови злополуки, МКП напомня, че това ще допринесе за положителна промяна във всекидневието на работещите и за справяне с шокиращия брой от три милиона работници, които умират всяка година поради работата си, а десетки милиони други страдат от наранявания и влошено здраве.

Двете конвенции на МОТ – 155 и 187, осигуряват подкрепа за синдикалното организиране чрез създаването на комитети по безопасност на труда с представителство на работниците и представители на работниците по безопасността на работното място. Това организиране може да подобри работната среда чрез правото на отказ от опасна работа и правото на консултации относно оценката на риска, службите по трудова медицина и предоставянето на лични предпазни средства. Конвенция № 187 изисква също така създаването на национални тристранни органи за здраве и безопасност с представителство на правителството, работниците и работодателите, напомнят от МКП.

“Всеки работещ има право да се върне у дома в края на работния си ден. Никой не трябва да умира само за да изкарва прехраната си”, заяви заместник-генералният секретар на МКП Оуен Тюдор.

На 28 април синдикатите по целия свят ще се борят срещу рискове като азбест и токсични химикали, както и дълги часове и стрес на работното място, и ще настояват за увеличаване на броя на страните, които ратифицират и прилагат всички конвенции на МОТ за здраве и безопасност.

От МКП подчертават, че синдикатите правят работата по-безопасна и вече са спасили човешки животи чрез непрекъснатите усилия, която прилагат. Сред примерите са извоюваните от австралийските профсъюзи нови ограничения за продуктите, съдържащи силициев диоксид, и намалените на наполовина гранични стойности на излагане на силициев диоксид за работниците. Това може да доведе до намаляване на случаите на смъртоносна силикоза до една шеста от сегашното ниво.

През 2022 г. нидерландски съд пък присъди важна победа на ITF, FNV Havens и Nautilus NL, които бяха завели съдебно дело срещу няколко компании. Съдът постанови, че мениджърите на кораби и корабособствениците трябва да спазват клауза, според която само професионални докери извършват умелата работа по закрепване, а не моряците. Решението означава по-голяма безопасност за моряците и осигурява работни места за докерите.