Ученици от Шумен бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Анета Денева от екипа на регионалния съвет на КНСБ в Шумен и общинският координатор на СБУ Татяна Иванова проведоха среща със единедесетокласници  в Средно училище “Сава Доброплодни” в града.

Тя се осъществи в рамките на Националната образователна кампания “Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдикатът на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

На срещата бяха представени темите относно същността на трудовия договор, правото на отпуск, работното време и допълнителните възнаграждения за извънреден труд, работата в чужбина, видовете дисциплинарни наказания, какво трябва да знаят и в какво състояние да се явяват на работното си място и др.