Одобриха промени в Директивата за отговорно бизнес поведение, засилват участието на синдикатите

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент подкрепи на 25 април изменения в предложената от ЕК Директива за надлежна проверка на устойчивото поведение на компаниите (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence ). Промените ще подобрят поведението на европейските дружества и ще ги държат отговорни за нарушения на правата на човека, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Ден след десетата годишнина от трагедията в “Рана Плаза” (на 24 април 2013 г. в Бангладеш се струти 8-етажна сграда, загиват над 3 хил. работници, предимно шивачки от фирми, работещи за големи модни марки, бел.ред.) членовете на Европейския парламент предприеха още една ключова стъпка, за да гарантират, че подобни трагедии ще бъдат предотвратени в бъдеще. Катастрофата в “Рана Плаза” и други трагедии на работното място можеха да бъдат предотвратени, ако европейските дружества бяха задължени да поемат отговорност за здравето и безопасността на работниците в своите вериги за доставки, посочват от ЕКП.

Директивата е важна стъпка в борбата за по-добри условия на труд и зачитане на правата на човека в световен мащаб чрез насърчаване на устойчиво и отговорно корпоративно поведение в глобалните вериги за създаване на стойност. От дружествата ще се изисква да установяват, предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятните въздействия на своите дейности върху правата на човека и околната среда, като например експлоатацията на работници и замърсяването.

Одобрените изменения включват следните подобрения:

Засилва се участието на синдикатите като глас на работниците в плана и стратегията за надлежна проверка, включително да представляват засегнатите пред съда.

– Премахва понятието “установени бизнес отношения” и разширява прилагането на директивата по отношение на веригите за доставки.

– Определя максимално ниво на хармонизация, което означава ограничение на действията, които държавите членки могат да предприемат по отношение на правата на работниците или околната среда.

Окончателният текст ще бъде гласуван в пленарна зала до края на май, преди Европейският парламент да започне тристранни преговори заедно с Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Конфедералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман коментира: “След слабите предложения на Комисията и Съвета, ЕКП е доволна, че Парламентът показа, че действително се грижи за подобряване на правата на човека във веригите за доставки на европейските компании. Едно от ключовите подобрения, направени от Парламента, е увеличаването на ролята на профсъюзите в защитата на жертвите. Участието на работниците трябва да бъде неразделна част от плана или стратегията за надлежна проверка. Правата на работниците са права на човека.”

“Годишнината от катастрофата в Рана Плаза е навременно напомняне за необходимостта да се поставят хората и планетата пред реализирането на печалба на всяка цена. Въпреки че е необходимо повече за ефективна и всеобхватна защита на правата на човека, ЕКП счита, че приетите изменения са важна стъпка към ключово подобрение в поведението на европейските дружества в чужбина, което да предизвика ефективна отчетност на бизнеса”, коментира още Шьоман.