Пламен Димитров бе избран за член на Бюрото на ЕИСК

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за член на Бюрото на Европейския икономически и социален комитет на започналата днес 578-ма пленарна сесия в Брюксел.

Димитров ще участва за трети път в оперативно-политическия орган на ЕИСК, в който с мандат от две години и половина се избират 36 представители на трите групи с общо 329 души в комитета (“Работодатели”, “Работници” и “Гражданско общество”). Президентът на КНСБ бе преизбран за осми път и за член на Бюджетната комисия на ЕИСК.

На сесията днес, която се провежда в пленарната зала на Европейския парламент, Оливер Рьопке от Австрия, представител на група “Работници”, бе избран за нов председател на ЕИСК.

Бяха определени и нови заместник-председатели. Единият е Кшищоф Патер от Полша, който е представител на група “Организации на гражданското общество” и който бе избран за заместник-председател на ЕИСК по бюджета. За заместник-председател на ЕИСК по комуникацията бе избран Аурел Лауренциу Плосцеану от Румъния, който е представител на група “Работодатели”.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз, включващ работодатели, синдикати и представители на социални, професионални, икономически и културни организации от страните, които членуват в ЕС. Членовете на комитета, които са 329 на брой, се разделят на три големи групи – „Работодатели“ (І група), „Работници“ (ІІ група) и „Организации на гражданското общество“ (III група).