Служителите на ДА “Архиви” излязоха на протест, настояват за 30% ръст на заплатите

Протестен митинг под наслов „Достойно заплащане на труда на архивистите“ се проведе днес пред сградата на Държавна агенция “Архиви” в София.

Служителите на агенцията – синдикални членове на ФНСДУО към КНСБ и КТ “Подкрепа”, както и нечленуващи в синдикални организации архивисти, настояха за 30% увеличение на работните заплати в структурите на държавните архиви в София и цялата страна.

Протестиращите поставиха своите проблеми: “Нашата система е оставена на доизживяване. Ниското заплащане води до това,че не можем да привлечем нови кадри. Настояваме за достойно заплащане на нашия труд!; Парите не ни стигат дори да си платим сметките. Само оцеляваме! Нормално ли е хора с ценз и образование да събираме пари за някой от колегите, когато е болен и му се налага операция?”.

Бившият главен секретар на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации Силвия Васева посочи, че първата орагинизарана протестна акция след началото на демокрацията в България през 1990 г. е била на архивистите. Тогава е бил заради сградния фонд, днес е заради ниските основни заплати.

Протестната декларация на работещите в агенцията бе връчена на председателя на държавната агенция доц. д-р Михаил Груев, който се присъедини към протестиращите, за да изрази позицията на ръководството по исканията им.

В изпратената до министър-председателя на България Гълъб Донев, министъра на финансите Росица Велкова и председателя на агенцията протестна Декларация се посочва, че месечните възнаграждения на служителите в Агенцията през последните години изостават значително от другите държавни агенции, без да се отчита спецификата на дейността, високата професионална квалификация и уменията на архивистите. Наред с това високата инфлация и значителното увеличаване на цените на стоки и услуги допълнително обезценяват покупателната стойност на получаваните нетни доходи в системата.

Към своите аргументи протестиращите добавят и числеността на служителите в агенцията, която се поддържа на „санитарния минимум“, а тя от своя страна води до претоварване на служителите.

По официални данни за Държавна агенция „Архиви“ средната основна месечна заплата за експертни длъжности е 1379 лв., а средната основна месечна заплата за длъжности по трудово правоотношение е 1245 лева. Размерът на средната заплата в обществения сектор към декември 2022 г. пък възлиза на 2015 лева. “Цитираните нива на средна заплата за Държавна агенция „Архиви“ са общи за София и страната и далеч не са действителната средна основна месечна заплата за териториалните поделения на ДА “Архиви”, се посочва още в декларацията.

Увеличението на заплатите през 2022 г. в ДАА средно е било около 18,9%, при средно 26,1 % за обществения сектор.

“В проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. не е предвидено увеличение на Фонд „Работна заплата“ на Държавна агенция „Архиви“, независимо от малката численост на щата”, се казва още в документа.

“Мисля, че вашите искания са справедливи и заслужават да бъдат чути. Аз от своя страна съм направил необходимото, информирайки нивата над мен за тях и за създалото се недоволство не само по отношение на заплатите, а и на финансовото състояние на агенцията въобще”, обърна се към работещите в ДАА Груев.

Той посочи, че не може да говори в конкретика относно искания размер на увеличението на възнагражденията, но подчерта, че служителите в системата на архивите заслужават достойно заплащане.

“Очакваме отговор и от министър-председателя, и от министъра на финансите”, заявиха още протестиращите.

Архивистите от столицата обявиха, че са получили писма в подкрепа на митинга от колегите си от Ямбол, Пловдив, Велико Търново, както и от Столична библиотека и Национална федерация на енергетиците към КНСБ. Те остават в протестна готовност, докато исканията им не бъдат изпълнени.