Ученици от Видин бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Екипът на регионалния съвет на КНСБ във Видин реализира поредица от срещи със зрелостници от три училища в града в рамките на Националната образователна кампания “Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдикатът на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Учениците бяха запознати с основните трудови и осигурителни права и задължения, с цел да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.