Лидерът на СБУ Янка Такева участва в откриването на Националните дни за учене през целия живот

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва вчера, 26 април, в откриването на Националните дни за учене през целия живот. Събитието се провежда в Бургас и е посветено на Европейската година на уменията, както и съпътстващите го събития – информационни щандове на професионалните гимназии, обучения за житейски умения, изложения и др. На тях ще бъдат представени партньорства на местно и областно, както и нови инициативи на национално ниво, свързани с подобряване на уменията в областта на образованието и заетостта.

На откриването присъстваха и Диана Найденова, консултант на президента на КНСБ по „Политики на пазара на труда“ и областният координатор на конфедерацията за Бургас Мая Сариева.

Председателят на Синдиката на българските учители и член на Националната координационна група за учене през целия живот разказа по време на форума, че Европейската рамка за умения 2030 г. дава препоръка на България, че трябва ученето през целия живот да стане 34,4 % от хората, които да обогатяват своите умения и да усвояват нови компетенции, за да могат да отговорят на бързо променящите се икономически сектори в страната и Европа. Според Евростат ученето през целия живот в България е едва 1,56 % . Янка Такева сподели още, че има две предложения в тази насока. Първото е това да залегне в подготвяното изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, а второто – да се постави въпросът с изграждането на методика за отчитане на ученето през целия живот.

Сред гостите на събитието бяха още проф. Албена Чавдарова, зам.-министър на образованието, Петя Петрова, началник на Регионално управление на образованието, проф. Ирена Марковска, зам.-ректор на Университет „Проф. Асен Златаров“, проф. Милен Балтов, ректор на Бургаския свободен университет, директори и зам.-директори на бургаски професионални гимназии. Форумът продължава и днес.