Инициатива “Тук работят мама и татко” се проведе в “Лемприер  Уул“, Сливен

По случай Международния ден на труда 1 май синдикалната организация на Федерация Лека промишленост в „Лемприер  Уул“, гр. Сливен организира и проведе инициатива под надслов “Тук работят мама и татко”. Основен инициатор бе Апостол Димитров, който е член и на ръководството на Младежкия център към ФНСОЛП.

Работещите в „Лемприер Уул“ и техните деца посетиха цеховете на предприятието. Работниците разказaха защо и как са избрали тази своя професия и нагледно представиха предназначението на инструментите, машините и материалите, с които си служат.

С любопитство малките посетители се запознаха с професиите на родителите си и работната среда. Запознаването им с различните професии е част от тяхното възпитание и обучение. То цели да покаже на децата, че трудът е ценност и че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. А всичко се постига с много труд, познания, желание, дисциплина и упоритост.

Инициативата в „Лемприер Уул” ще стане традиционна, за да запознава децата със света на възрастните и ползата от професиите на родителите им.