Ученици от Търговище бяха запознати с основните трудови права и задължения

Екипът на регионалният съвет на КНСБ в Търговище проведе поредица от срещи с гимназисти от областта.

Срещите са част от заключителния етап на Националната образователна кампания “Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдикатът на българските учители в партньорство с МОН.

През 2023 г. в Област Търговище са обучени близо 100 учители, а учениците получиха важна информация за основните трудовите и осигурителни права и задължения.

Целта на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място.