Честит Ден на труда!

Честит празник на труда!

Честит празник на работеща България!

На днешния ден – точно преди 137 години, в Чикаго се състои първата стачка в САЩ с над 300 хил. работещи. Само четири години по-късно организираното синдикално движение в България дава началото на първите чествания на 1 май в родината. 

И днес – в изключително трудните времена, в които живеем, продължаваме устремени и убедени в каузата си борбата за по-справедливо заплащане на труда, зачитане на правата на трудещите се и нормален живот на техните семейства.

Въпреки че в Конституцията на Република България е записано, че държавата е социална и правова, днес социалният елемент е твърде слабо засегнат, а нарушението на трудовите права е често срещана практика. Все още стотици хиляди българи са работещи бедни, а неравенствата в доходите остават най-високите за целия Европейски съюз.

Затова на днешния 1 май заявяваме отново, че бъдещето на работеща България е немислимо без достойни възнаграждения, зачитане на трудовите права, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, без усвояване и надграждане на дигитални умения. 

Борбата продължава, братя и сестри!

Само от нас зависи колко бързо ще постигнем това, което искаме, което ни се полага, на което имаме право!

 

Пламен Димитров

Президент на КНСБ