Нов КТД в Държавната психиатрична болница в Севлиево гарантира по-високи заплати за лекарите

На 3 май в Севлиево бе подписан нов колективен трудов договор в Държавната психиатрична болница между директора д-р Сюзън Садъкова–Томева и председателят на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ Невин Падикова.

На събитието присъства областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова, която изказа благодарност към ръководството на лечебното заведение за добрия социален диалог и активното включване на синдикалната организация в инициативите, които Регионалният съвет на КНСБ – Габрово реализира. От своя страна екипът на синдиката съдейства за изготвянето на проекта на документа.

Съгласно новия колективен договор лекарите получават основни заплати в по-висок размер от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”, а останалите договорености са на нивото на отрасловите.  Документът е валиден за две години, като се предвижда след приемане на държавен бюджет за 2023 г. да се проведат преговори за повишаване на основните заплати и социални придобивки за членовете на КНСБ, страна по договора.