СФ “Металици” отбелязва 31 години от учредяването си

От сърце Ви поздравявам от свое и от името на КНСБ по повод 31-та годишнина на Синдикална федерация „Металици“!

 Настоящата социално-икономическа обстановка поставя синдикалната ни общност пред безпрецедентни предизвикателства, които изискват от нас да бъдем активни, борбени и непримирими.  Благодарение на високия Ви професионализъм, на устремеността и решителността Ви, искрено вярвам, че ще успеем да запазим стабилността на сектора и да гарантираме сигурно и справедливо бъдеще за работещите в него.

Федерацията неуморно отстоява интересите на своите членове, поддържайки качествен диалог не само на браншово ниво, а и с работодателите. Успяхте да постигнете пълно покритие с колективни трудови договори сред синдикалните организации към СФ “Металици”. Вашите КТД са съдържателни, ефективни и с реална полза за работниците. Заплатите на две трети от работещите българи са под средната, но Вие успяхте да защитите правото на достойно възнаграждение за работещите в сектора.

Нека заедно все по-успешно да намираме верния път за решаване на важните въпроси, за подобряване условията на труд, за гарантиране правата на работещите!

Желая Ви здраве, сила, упоритост и много успехи!

  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  

Със синдикален поздрав,

Пламен Димитров

Президент на КНСБ