Подписан бе нов КТД за детско и училищно здравеопазване в Благоевград

Нов колективен трудов договор за системата на детско и училищно здравеопазване бе сключен между Община Благоевград и синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

На подписването на договора присъстваха д-р Антон Темелков, директор на Дирекция “Здравеопазване” към общината, Силвия Христова, областен координатор на КНСБ за Благоевград, Елка Тодорова, председател на синдикалната организация в Бюджетно звено “Дневни детски ясли и детска кухня” при ФСЗ-КНСБ, Росица Борисова, председател на СО към КТ “Подкрепа” при БЗ “ДДЯ и ДК“.

Колективният трудов договор влиза в сила със стара дата – от 1 януари 2023 година. Освен че запазва постигнати през годините договорености, въвежда и други, по-благоприятни за работещите в БЗ “ДДЯ и ДК” условия. Договорено бе задължително изплащане на допълнително трудово възнаграждение за коледните и новогодишните празници. Работещите в системата ще получават и средства за работно облекло в размер на 350 лв. Работодателят се задължава и да предоставя обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от осем месеца при 10-годишен трудов стаж в бюджетното звено, както и да осигурява ежегодно подновяване на здравните книжки на работниците и служителите, за които се изисква издаването и воденето на такива в рамките на издръжката. Увеличава се и размерът на основния платен годишен отпуск и др.