Заключителна пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Във връзка с приключването на Проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Заключителна пресконференция по проекта. На нея ще бъдат представени постигнатите цели, изпълнението на заложените индикатори и ползите за целевите групи от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои на 17.05.2023 г. от 10:00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония“ 1 в София, Конгресен център „Глобус“

Поканени са представители на националните медии, представители на партньорите по проекта, представители на Управляващият орган и други институции. Всеки заинтересован от проекта и неговите дейности, може да присъства без предварително записване.

Очакваме Ви.