Федерацията на организациите от армията проведе среща във Военноморска база Атия

На 10 май се проведе среща във Военноморска база Атия – Бургас на синдикалните лидери на Федерацията на независимите синдикални организации от българската армия и новия командир капитан първи ранг Петър Петров.

Тя бе организирана от председателя на ФНСОБА Георги Братованов, зам.-председателя на федерацията Юлия Георгиева и областния координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева.

Бяха обсъдени редица проблеми, касаещи военнослужещите и администрацията и предстоящите преговори по БКТД. Федерацията представи на срещата обучения, които се организират от КНСБ в отговор на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени в национален, европейски и световен мащаб. Те са възможност за получаване на нови знания и умения, квалификация, компетентности и повишаване на конкурентоспособността.