ФНСЗ проведе дискусионен форум на тема „Безопасност и здраве при работа“

Трети дискусионен форум на тема “Безопасност и здраве при работа” в рамките на партньорски проект №BG05SFOP001-2.025-0166 “Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора” по Оперативна програма “Добро управление” се проведе днес, 12 май.

Събитието бе организирано от Федерацията на независимите синдикати от земеделието, Асоциацията на земеделските производители в България и БАКИБ.

Гости на форума бяха Георги Събев – заместник-министър на земеделието, Огнян Атанасов  – вицепрезидент КНСБ, направление “Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив Зелен преход и Екология”, Тодор Капитанов  – вицепрезидент КНСБ, направление “Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове”, инж. Виолета Добрева – директор на фонд “Условия на труд” към МТСП, Николай Момчилов – председател на НСЗКБ, Димо Иванов – главен директор на ГД ИТ, Александър Борисов – главен инспектор в ГД ИТ, Иван Иванов – политически секретар на сектор Земеделие, ЕФФАТ.

Организаторите от ФНСЗ подчертават, че с тази дискусия бива продължен разговорът за безопасните условия на труд в българското земеделие днес, особено след кризата от Ковид-19 и в контекста на все още нератифицираната от България Конвенция 184 на МОТ за безопасността и здравето на трудещите се в селското стопанство и предстоящото от 2024 г. прилагане на социалната условност в общата селскостопанска политика.

Целта на форума бе да се очертаят проблемите и да се набележат конкретни предложения и препоръки за действия на секторните социални партньори, както и към Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.