Отбелязваме Международния ден на медицинските сестри

Днес отбелязваме Международния ден на медицинските сестри.

Честит празник на всички, посветили се на тази трудна и отдадена професия. Поклон пред труда и саможертвата Ви, скъпи сестри.

Изпитанията и предизвикателствата са много. Ето защо усилията ни за по-достойни възнаграждения и условия на труд ще продължат. Това е борба не само в името на вашата благородна професия, но и за общественото благо.

На днешния ден от Европейска федерация на синдикатите в публичния сектор (EPSU) също акцентират върху проблемите в сектора и необходимите действия.

“Празнуването и аплодисментите са нищо, ако не обърнем внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени медицинските сестри, включително недостига на персонал и нарастващите разходи за живот. Въпреки жизненоважната им роля в нашата здравна система, медицинските сестри продължават да бъдат подценявани и заплащани недостатъчно, като понасят както финансови, така и психологически трудности. Тези проблеми само се изострят от годините на политики на строги икономии и либерализация, което подчертава необходимостта от незабавни мерки за подпомагане на работната сила на медицинските сестри в Европа”, посочват от европейската федерация.

Оттам обръщат внимание, че медицинските сестри в Европа са достигнали критичната си точка и искат да чуят гласа си. Време е политиците да признаят важната работа на медицинските сестри и да осигурят по-високо заплащане и по-добри условия на труд. Посланието на EPSU и профсъюзите, организиращи медицински сестри, е ясно: аплодисментите не са достатъчни. Политиците трябва спешно да преминат към действия.

“Адекватният персонал и добрите условия на труд за медицинските сестри са от съществено значение за изграждането на устойчиво на пандемии общество. Здравето и безопасността на работното място трябва да се превърнат в приоритет, което включва преодоляване на рисковете от насилие от трети лица и психосоциални фактори. За съжаление, неадекватните нива на персонала и продължаващото недостатъчно инвестиране значително засилиха работата на здравния и обслужващия персонал по време на пандемията, което се отрази негативно на психичното им здраве. Тези високи нива на стрес продължават да бъдат сериозен проблем в областта на здравето и безопасността при работа – проблем, който ЕС може да реши чрез специална директива относно психосоциалните рискове, както предлагат EPSU и други европейски синдикални федерации. Работещите в сферата на здравеопазването и грижите не трябва да бъдат принуждавани да търпят излагане на психосоциални рискови фактори – време е да се сложи край на стреса на работното място в професията на медицинските сестри”, посочват още от европейската федерация.