Подписан бе Браншов колективен трудов договор за сектор “Металургия”

950 лв. минимално възнаграждение, механизъм за компенсиране на доходите при увеличена инфлация, по-високо заплащане на нощния труд и за времето на разположение, увеличена стойност на безплатната храна. Това са част от придобивките за работниците и служителите в сектор “Металургия”, залегнали в новия Браншови колективен трудов договор. Той бе подписан днес от председателите на Синдикална федерация “Металици” към КНСБ Васил Яначков, на НФ “Металургия” към КТ “Подкрепа” Людмил Павлов и на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов.

На събитието присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на УС на БСК Добри Митев, вицепрезидентите на КНСБ Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, националните секретари Иванина Янкова и Марина Ставрева, директорът на БАМИ Политими Паунова, представители и изпълнителни директори на предприятия от бранша.

Браншовият колективен договор надгражда придобивките за работниците в сектора и е със срок от 2 години. Влиза в сила със задна дата – ноември 2022 г., а предвиденият ръст на минималното възнаграждение с 21% – от 1 април тази година. “Имаме много добри отношения със синдикатите, плод, на които е и настоящият КТД”, подчерта Никола Рангелов. Той изтъкна, че въпреки кризите, пандемията и войната в Украйна, продължава устойчивият ръст на възнагражденията и социалните придобивки. През 2020 г. средната заплата в черната металургия е била 1800 лв., а в цветната – 2150 лв. През 2021 г. за цветната е 2500 лв., а за черната металургия – 2002 лева. Заетите пряко в металургичните производства са около 13,5-14 хил. души, а със спомагателни дейности и услуги непряко са ангажирани над 50 хил. работници. Секторът има 15% дял от промишленото производство в страната (11-12 млрд. лв.) и достига до 12-14% от износа на България. Инвестициите, които продължават да се реализират въпреки кризите, надхвърлят 4,5 млрд. лв., каза още Рангелов.

Министърът на труда Лазар Лазаров подчерта важността на социалното партньорство, което води не само до решаване на конкретни проблеми, но и до устойчиво развитие и конкурентоспособност. Браншовият договор показва, че няма нищо страшно в това да се водят преговори за определяне на възнаграждения и опитът му може да се ползва при транспонирането на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, каза Лазаров. Има сектори, в които партньорството не е на това добро ниво, ние ще направим всичко възможно да благоприятстваме развитието му, допълни той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров също изтъкна, че двете синдикални федерации и постигнатото от тях показват модела на колективното трудово договаряне. Предстои работната група в МТСП по транспонирането на Директивата да изготви през следващите месеци плана на държавата за насърчаване на колективното договаряне и достигане на залегналото в нея изискване за 80% покритие. Директивата обърна пирамидата – политиците имат ангажимент да насърчават законово и в реалния живот колективното договаряне, каза Димитров и напомни, че страната ни има дълбоки традиции, тъй като първият КТД е подписан през 1905 г.

Васил Яначков благодори на преговорния екип за работата по браншовия договор и подчерта ролята на зам.-председателя на СФ “Металици” Ренета Петрова в изготвянето му. За нас преговорите по БКТД са стълба, около който градим социалното си партньорство, каза той.