Излезе научният сборник “Труд, жизнен стандарт и социална стратификация”

Излезе от печат сборникът “Труд, жизнен стандарт и социална стратификация”. Той събира докладите от първата годишна научна конференция на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, провела се на 28 юни 2022 година.

Сборникът е публикуван със съдействието на Фондация Фридрих Еберт България. Той съдържа статии на гл. ас. д-р Любослав Костов, директор на ИССИО и преподавател в УНСС, Росица Макелова от ИССИО, д-р Петя Климентова от Института по философия и социология при БАН, проф. д.ф.н. Оля Харизанова от СУ “Св. Климент Охридски”, гл. ас. д-р Моника Моралийска от УНСС, гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, СУ “Св. Климент Охридски”, д-р Стоянка Енева, ИССИО, доц. Алексей Пампоров, Институт по философия и социология при БАН, Радостина Ивчева, ИССИО.

Разделен е на четири тематични части, които акцентират върху актуални за българската икономика тематични направления: Демография; Пазар на труда и индустриални отношения; Дигитализация на труда; Неравенства в достъпа до пазара на труда или до публични блага. Неравенства, основани на пол и етнос.

През 2022 година ИССИО си постави за цел ежегодно да провежда научна конференция, в която да се представя визията на академичната общност и интелектуалните среди по някои от най-актуалните и изискващи бързо решение проблеми пред развитието на България.

Втората годишна научна конференция на ИССИО на тема “Справедлива адаптация на пазара на труда към новите предизвикателства на дигиталната икономика” ще се проведе на 30 юни 2023 г. ИССИО и Фондация Фридрих Еберт България канят за участие широк кръг от лица – докторанти и млади учени, изследователи и преподаватели от университети, експерти от частния и публичния сектор. Желаещите могат да представят свой самостоятелен доклад или доклад в съавторство. Тематичните направления, които ще бъдат засегнати в научната конференция, включват: Адаптация на пазара на труда; Икономическа политика; Дигитализация и Изкуствен интелект. Заявки за участие се приемат на имейл: issi@citub.net

Със съдържанието на първия научен сборник можете да се запознаете тук.