Работещите в НОИ излизат на предупредителна стачка на 25 май

Работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна ще излязат на 25 май от 10 до 11 ч на предупредителна стачка.

Основните им искания са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (Ценрално управление и Териториални поделения) с не по-малко от 30 процента;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (ЦУ и ТП) по съгласуван и одобрен от синдикалните организации в НОИ механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да е със задна дата и да влезе в сила от 1.01.2023 г.

За да бъдат удовлетворени исканията на работещите е необходимо да бъдат осигурени допълнители средства в размер на 30 милиона лева. Към настоящия момент в проекта на ЗБДОО 2023 за разходите за персонал на НОИ не са предвидени увеличения, което прави невъзможно актуализирането на заплатите на служителите в административната структура. Ето защо ръководството на ФНСДУО към КНСБ апелира за участие на синдикалните членове в предупредителните стачни действия на 25 май.

КНСБ многократно настоява за спешно приемане на бюджет за 2023 г., в който да залегне увеличение на възнагражденията на работещите в обществения сектор.