Даниела Алексиева на 15-ия конгрес на ЕКП: Да не допускаме зеленият преход да повиши неравенствата!

Европа днес има нужда от индустриална политика, която да реагира бързо и да съчетава зеления преход с регулирана и ориентирана към човека дигитализация по отговорен, справедлив и приобщаващ начин. Всички ние трябва да се борим да не допуснем зеленият преход да повиши неравенствата и да влоши стандарта на живот на големи групи от хора.

Това призова в изказването си по време на 15-ия конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева. Конгресът се провежда в Берлин от 23 до 26 май и събира 491 делегати от 41 европейски страни.

Алексиева посочи още, че равномерното разпределение на разходите и ползите от прехода към нисковъглеродни емисии, както и прилагането на адекватни мерки за подкрепа на засегнатите работници, са от съществено значение за генериране на обществена подкрепа за политиките на прехода както на местно, така и на глобално ниво.

“Изключително важно е да настояваме правителствата да създадат нови механизми, които са иновативни и гъвкави и които им позволяват да се справят със значителната несигурност, съпътстваща зеления преход. За нас е изключително важно стратегиите за нисковъглеродно развитие на европейската индустрия да бъдат съобразени с реалностите в отделните държави членки и да осигуряват достатъчни преходни периоди за адаптиране на индустриите към новите зелени технологии”, каза Алексиева.

Тя акцентира, че за постигане на справедлив преход трябва да бъдат създадени условия, стимули и сътрудничество за преодоляване на пречките за постигане на зелен и дигитален преход чрез нови нискоемисионни производства, като се отчита принципът на технологична неутралност и не се допуска дискриминация между технологиите за производство на енергия. Успешният трансфер на нисковъглеродни технологии между страните изисква прилагането на интегриран подход, благоприятна среда и осигуряване на източници на финансиране.

Преодоляването на недостига на нисковъглеродни технологии в развиващите се икономики, производители на изкопаеми горива, и особено тези със силно субсидирани изкопаеми горива, изисква целеви инвестиции в образование и обучение, както и подкрепа на фирмите за изграждане на компетенции за усвояване и адаптиране на нисковъглеродни технологии чрез субсидии и безвъзмездни средства за научноизследователска и развойна дейност, каза вицепрезидентът на КНСБ и допълни, че от съществено значение е и разработването на модели и проекти за привличане на значителни инвестиции в индустрии, свързани с нисковъглеродния преход, което може да бъде подпомогнато от страните, които вече са осъществили такива модели.

Както комисар Шмит подчерта (еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит говори пред делегатите на конгреса на 24 май),  трябва да продължим общата си борба не просто за преход, а за преход, който поставя хората на първо място и им дава сигурност, достоен живот и достойни работни места! Трябва да изискваме силни социални инвестиции! Трябва да осигурим справедливи социални измерения на прехода!, каза Алексиева.