ЕКП: Новите правила на ЕС изискват догодина страните да съкратят разходите с 45 млрд. евро

Сумата, която държавите ще бъдат принудени да съкратят от националните си бюджети през следващата година, за да спазят новите правила на ЕС за строги икономии, би стигнала за заплащането на над 1 милион медицински сестри или 1,5 милиона учители, показва ново проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Съгласно предложението на Европейската комисия за нови икономически правила държавите членки на ЕС, чийто бюджетен дефицит надхвърля 3% от БВП, ще трябва да го намалят с минимум 0,5 % от БВП.

Това означава, че 14 държави членки на ЕС ще трябва да намалят разходите си с минимум 45 млрд. евро през следващата година или да съберат равностойната сума чрез данъци.

За да подчертае последиците от това връщане към строги икономии, ЕКП изчисли броя на медицинските сестри и учителите, които биха могли да бъдат финансирани, ако държавите не бяха принудени да намаляват разходите си. Съкращенията биха могли също толкова лесно да засегнат и други важни работници в здравеопазването, образованието и обществените услуги.

 

Бюджетен дефицит Необходимо мин. годишно съкращение (в евро) Брой мед.сестри, които могат да бъдат финансирани Брой учители, които могат да бъдат финансирани
Белгия 5% 2.7 млрд. 37,888 82,500
Чехия 3.6% 1.3 млрд. 54,511 89,597
Естония 3.1% 180 млн. 8,909 11,464
Испания 4.1% 6.6 млрд. 166,254 Няма данни
Франция 4.7% 13,2 млрд. 371,888 492,327
Италия 4.5% 9.5 млрд. 326,652 392,878
Латвия 3.8% 195 млн. 14,413 20,602
Унгария 4% 851 млн. 59,312 115,220
Полша 5% 3.2 млрд. 180,067 405,672
Словения 3.7% 294 млн. 9,100 14,913
Словакия 6.1% 548 млн. 31,106 49,932

 

Според изчисленията на ЕКП необходимите съкращения на разходите в България през 2024 г. ще се равняват на 423 млн. евро, Малта – 84 млн., в Румъния – 1,4 млрд.

Европейската конфедерация на профсъюзите започва кампания за “спиране на икономиите 2.0”, включваща петиция, която има за цел да окаже натиск върху националните правителства да променят предложението на ЕК.

На своя конгрес в Берлин, който се провежда в момента, ЕКП призовава за реформи, които да гарантират, че икономиката работи в полза на хората и планетата. ЕКП настоява за:

– “Златно правило за публичните инвестиции”, което да изключва от правилата за дефицита поне инвестициите в зеления и дигиталния преход, които са необходими за постигане на целите на самия ЕС.

– Поддържане на успешните механизми за солидарност на ЕС, въведени по време на пандемията, като например Механизма за възстановяване и устойчивост, който трябва да стане постоянен, за да се осигурят равни условия за инвестиции.

– Забрана за публично финансиране на компании, които избягват плащането на данъци, като част от справедлив режим на корпоративно данъчно облагане, който може да финансира минимално ниво на публични инвестиции в националните бюджети.

В речта си в Берлин генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: “Връщането към строгите икономии през следващата година би означавало повече бедност, по-малко работни места, по-ниски заплати и недостатъчно финансиране на обществените услуги, което ще засегне достъпа на хората до здравеопазване и образование. Това би означавало, че по-голямата част от държавите членки ще трябва да направят съкращения точно в момента, в който ЕС ги призовава да увеличат инвестициите в борбата с изменението на климата. И това ще бъде подарък за крайната десница в навечерието на европейските избори. Реформата на икономическите правила на ЕС отдавна е закъсняла, но тя трябва да бъде такава, че да покаже, че ЕС се е поучил от миналите неуспехи и успехите, след като Пакта за стабилност и растеж беше спрян през 2019 г. Днес призовавам хората в цяла Европа да окажат натиск върху своите правителства да се противопоставят на икономии 2.0 и да подкрепят икономически правила, които поставят интересите на хората и планетата на първо място.”