Естер Линч бе избрана за генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите

Естер Линч бе избрана за генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите от делегатите на провеждащия се в Берлин 15-и конгрес на конфедерацията.

Линч е втората жена Генерален секретар на ЕКП и първият представител на Ирландия. Синдикалния си път започва, когато работи във фабрика за микрочипове през 80-те години на миналия век. След това в продължение на две десетилетия работи в Ирландския конгрес на профсъюзите, където се занимава с договарянето на националните споразумения за заплатите и социалното партньорство в Ирландия, както и с отговора на синдикатите на атаките на Тройката (Европейската централна банка, Европейската комисия и Международния валутен фонд) срещу заплащането и колективното трудово договаряне преди десет години. Присъединява се към Европейската конфедерация на профсъюзите през 2015 г.

Избраният днес нов ръководен екип на ЕКП е най-младият в историята на организацията. За заместник-генерални секретари бяха избрани адвокатът по трудово право Изабел Шьоман и шведският синдикалист Клаес-Микаел Стал, който е започнал трудовия си живот като чистач във фабрика.

35-годишният словенски синдикалист Теа Джарк и 36-годишният белгийски синдикалист Людовик Воает бяха избрани за конфедерални секретари заедно с италианеца Джулио Романи, който е опитен преговарящ от името на работниците в банковия сектор.

Новият екип, който ще е начело на ЕКП през следващите 4 години, ще е отговорен за прилагането на плана за действие на конфедерацията, договорен по време на четиридневните дебати в Берлин сред 1000 синдикалисти, представляващи над 45 милиона работници.

Приоритетите включват:

  • Забрана за публично финансиране на компании, които не признават синдикатите или отказват да водят колективни преговори;
  • Регулиране на изкуствения интелект на работното място въз основа на принципа “човекът контролира”;
  • Предотвратяване на връщането към строги икономии в ЕС за сметка на поставянето на човека на първо място;
  • Пълно и бързо прилагане на Директивата за равното заплащане;
  • Гарантиране, че нито един работник няма да бъде изоставен при прехода към зелена и дигитална икономика;
  • Увеличаване на членството в синдикатите.

Генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви пред делегатите: “Във време, когато пропастта между богатите и работещите хора се увеличава, обновяването на синдикатите е от решаващо значение и затова се радвам, че бях избрана да оглавя най-младия екип на ЕКП, избиран някога. Решена съм, че през следващите четири години ще постигнем дългоочакваното възстановяване на баланса между шефове и работници чрез увеличаване на силата на синдикатите и осигуряване на прогресивно законодателство на равнище ЕС. За да постигнем това, на предстоящите европейски избори ще се борим с крайната десница, която няма какво да предложи на работещите, и ще гарантираме, че демократичните партии предлагат реална алтернатива. Европа се нуждае от силни синдикати, за да се справи с предизвикателствата, пред които сме изправени – социални, екологични и технологични – по начин, който на всяка цена поставя работещите хора и планетата над печалбите. Новият екип на ЕКП ще гарантира, че гласът на работниците се чува ясно и силно на европейско равнище.”