КНСБ в Бургас и Инспекцията по труда с консултации за трудовите права от 29 май до 30 юни

От 29 май до 30 юни Регионалният съвет на КНСБ в Бургас, съвместно с Дирекция Инспекция по труда, гр. Бургас организират консултации на място на лица, започващи трудовата си дейност и които се нуждаят от съдействие относно:

  • Необходими документи при постъпване на работа;
  • Права и задължения като работник и служител;
  • Възнаграждението за труда им;
  • Защита от рискове на работното място и задължително осигуряване;
  • Работно време, почивки и отпуски;
  • Кой следи правата на работещите – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Синдикална защита, Трудови спорове и предявяване на искове пред съда.

Приемните дни ще са от понеделник до петък в часовете от 13:30 до 16 часа.

Адресът е град Бургас, ул. “Шейново” 24, ет. 4 – КНСБ и Дирекция Инспекция по труда гр. Бургас.