Нова синдикална организация бе учредена в ДКТ “Васил Друмев”, Шумен

Нова синдикална организация към НСФ “Култура” бе учредена вчера в ДКТ “Васил Друмев”, Шумен.

За неин председател бе избрана Мария Мирчева.

На учредителното събрание присъства и областният координатор на КНСБ Радостин Павлов.